Likvidace škod

Řešení pojistných událostí je pro nás jednou z nejdůležitějších činností pro naše zákazníky. Více jak desetileté zkušenosti našeho týmu jsou v tomto směru obrovskou výhodou.

Našim klientům zajišťujeme kompletní servis při řešení pojistných událostí od porady těsně po nehodě přes komunikaci se zaměstnanci klienta, prvotní hlášení pojišťovně, jednání s pojišťovnou o výši plnění až po ukončení likvidace škody.

Totální škoda na tahači klienta. Při řešení pojistné události, stejně jako při samotném výběru nejlepšího pojištění, stojíme na straně klienta, kterého zastupujeme. Na rozdíl od výhradních agentů nezastupujeme pojišťovnu.

Vedeme veškerou agendu spojenou s řešením všech pojistných událostí klienta, urgujeme zaměstnance klienta o dodání potřebných dokladů a zároveň urgujeme pojišťovny o rychlé řešení. Žádná škoda tak nezůstane "spát" ani při velkém množství škod.

Odborné rady v případě větších škod, kdy pojišťovny hledají někdy neoprávněné možnosti, jak plnění zamítnout, jsou našimi klienty obzvlášť ceněny. Možným nelikvidním škodám navíc předcházíme i speciálními smluvními ujednáními ve prospěch klienta.