Pojištění

Již při první nabídce uvidíte možnosti úspor a lepšího krytí rizik!
Pro inspiraci uvádíme pár příkladů pojištění, která naši odborníci běžně zprostředkovávají.

Pojištění pro firmy

 • Flotilové pojištění vozidel - povinné ručení, havárie, odcizení, živel, vandalismus
 • Odpovědnost dopravce - možnost i nad rámec CMR, poddopravci, kabotáž, odtahové služby - ojeté vozy apod.
 • Odpovědnost zasilatele
 • Přeprava zásilek
 • Finanční způsobilost dopravce
 • Majetkové pojištění - všechny typy budov a staveb, fotovoltaické elektrárny, movité věci, zásoby, ceniny
 • Pojištění strojů a strojních zařízení
 • Pojištění elektroniky
 • Přerušení provozu - živelní či strojní
 • Stavebně - montážní rizika
 • Odpovědnost za škodu, následnou a čistou finanční škodu, věci převzaté a v užívání
 • Regresy zdravotních pojišťoven
 • Odpovědnost za výrobek
 • Odpovědnosti členů statutárních orgánů
 • Odpovědnost za škodu zaměstnance způsobenou zaměstnavateli
 • Profesní odpovědnost - insolvenční správci, dražebníci, architekti, projektanti, právníci, daňový poradci, účetní, nestátní zdravotní zařízení apod.
 • Životní pojištění - motivace zaměstnanců, úspora na zdrav. a soc. pojištění a na dani z příjmu
 • Manažerské pojištění
 • a další druhy firemního pojištění.

Pojištění pro občany, rodiny a zaměstnance

 • Pojištění vozidel s obchodní slevou až 60%
 • Pojištění rodinného domu, bytu, rozestavěné stavby, domácnosti, odpovědnosti, psa
 • Pojištění odpovědnosti lyžaře, cyklisty, apod.
 • Životní pojištění - produkt lze upravit na míru
 • Pojištění invalidity a pracovní neschopnosti, pojištění ušlého příjmu v případě pracovní neschopnosti, pojištění nadstandardní péče v případě hospitalizace, pojištění nemoci
 • Úrazové pojištění
 • Pojištění právní ochrany
 • Cestovní pojištění
  "Blbenky" - pojištění odpovědnosti zaměstnance, profi řidič, referent, bez řízení
 • a další druhy občanského pojištění.