Prevence vzniku škod

Pro naše klienty zajišťujeme školení řidičů i dalších zaměstnanců. Jedná se o časově nenáročná školení např. jednou za rok, avšak s výjimečnou účinností na hladší průběh vyřizování pojistných událostí v souvislosti s povinnostmi pojištěného klienta nebo zmírnění postihů samotných řidičů (pokuty apod.).

V neposlední řadě je naším cílem správným chováním zaměstnanců klienta omezit riziko samotného vzniku škod nebo omezit jejich četnost a rozsah. Díky nižšímu škodnímu průběhu také dosáhneme nižšího pojistného ze strany pojišťoven.

Pro případ vzniku pojistné události Vám telefonicky poradí náš odborník a tím může zabránit vzniku dalších vícenákladů.