O nás

Hlavním cílem makléřské společnosti RISKON s.r.o. je trvale dosahovat plné spokojenosti zákazníků prostřednictvím poskytování komplexních nadstandardních služeb v oblasti pojištění. Kvalitním krytím rizik a nebývalou úsporou finančních prostředků umožňujeme našim klientům se plně věnovat svému oboru podnikání.

Naše společnost se dynamicky rozvíjí právě díky velice kladným referencím našich zákazníků, kteří poznají výhody našich komplexních služeb. Když pomůžeme klientovi, aby se mu podnikání dařilo, bude se dařit i nám. Pro klienta pracujeme zdarma, naše činnost nezdražuje pojištění, efekt páky na pojišťovny je přesně opačný. Nabídku pro klienta získáváme od velkého počtu pojišťoven, čímž umožňujeme pojišťovnám soutěžit a využíváme velkých výhod současného trhu.

Zastupováním klienta ve všech jednáních s mnoha pojišťovnami klientovi šetříme neskutečné množství času, agendy a finančních prostředků, navíc díky našim znalostem trhu lze dosáhnout nesrovnatelně lepších výsledků.

Zajišťujeme školení zaměstnanců našich klientů, čímž preventivně předcházíme vzniku škod nebo zmírňujeme rozsah škod. Výsledky tohoto procesu jsou přínosem pro našeho klienta i pro pojistitele.

Neváhejte vyzkoušet naše komplexní služby zdarma: zprostředkování nejvyhodnějšího pojištění, likvidaci pojistných událostí a další poradenství spojené se správou pojištění Vašeho veškerého majetku.